Agrotec Polska

Od 10 lat współtworzymy rynek ewaluacji w Polsce

http://www.agrotec.pl/sites/default/files/baner_1.jpg
http://www.agrotec.pl/sites/default/files/baner_2.jpg
http://www.agrotec.pl/sites/default/files/baner_3.jpg
http://www.agrotec.pl/sites/default/files/baner_4.jpg
http://www.agrotec.pl/sites/default/files/baner_5.jpg

Aktualności

Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007 – 2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020 14-06-2016
Z przyjemnością informujemy, iż dnia 14 czerwca 2016 roku do naszej siedziby przekazana została informacja dotycząca wyboru oferty naszej spółki na realizację badania pt. „Ewaluacja projektów transportowych z perspektywy 2007 – 2013 w celu zapewnienia skutecznej realizacji projektów kolejowych w ramach V osi priorytetowej POIiŚ 2014 – 2020”. 
Czytaj dalej
Agrotec Polska wykonawcą badania dla MKiDN ze środków EOG 03-06-2016
Miło nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Prezes Agrotec Polska podpisał umowę z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na wykonanie badania pt.:"Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014".
Czytaj dalej
Agrotec wykonawcą badania dot. szacowania wybranych wskaźników OP 7 RPO woj. pomorskiego 23-05-2016
Firma Agrotec Polska została wybrana wykonwacą badania dla Województwa Pomorskiego. 
Czytaj dalej

Nowe projekty

Ocena wpływu wdrażanych projektów na osiągnięcie celów Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Celem badania jest dokonanie identyfikacji i oceny wpływu projektów na osiągnięcie celów i mierników bezpośrednich efektów realizacji projektów w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, jak również zdiagnozowanie przewidywanych długofalowych efektów ich realizacji.

Zamawiający: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

„Analiza potrzeb szkoleniowych pracowników sektora zdrowia”

Głównym celem badania jest określenie potrzeb szkoleniowych w zakresie zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i rozwoju umiejętności analitycznych, pracowników wykonujących czynności administracyjne w podmiotach leczniczych, jak również przedstawicieli płatników i podmiotów tworzących.

Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa

Agrotec w liczbach

 • 12 lat
  na rynku

 • 183 zreazlizowane projekty

 • 161 badawczych
  i ewaluacyjnych

 • O łącznej wartości
  25,7 mln PLN

 • Stały zespół
  17 badaczy

Skontaktuj się z nami

 

Wycena usługi

Nasi eksperci opracują dla Państwa kalkulację kosztów wykonania usługi (netto, brutto oraz VAT). Wycena jest bezpłatna i posłuży zbadaniu oferty rynkowej oraz oszacowaniu wartości zamówienia. W tym celu prosimy o przesłanie przedmiotu usługi, uzasadnienia jego realizacji oraz celów jakie zamierzacie Państwo osiągnąć zalecając realizację takiej usługi. Zanim Wykonawca wypracuje szczegółową metodologię służącą realizacji celów usługi warto jest określić minimalne wymagania odnośnie metodologii tego zadania. Elementem wpływającym na wartość usługi jest także termin jej realizacji, dlatego koniecznie będzie przesłanie ram czasowych usługi. Jeżeli usługa ma być realizowana w etapach, prosimy o ich wskazanie. Kolejnym elementem kosztochłonnym jest sposób raportowania i prezentacji wyników usługi, warto zatem wskazać jakie są Państwa oczekiwania odnośnie liczby spotkań z Zamawiającym w trakcie pracy Wykonawcy. Pełny opis naszych planów i zamierzeń pozwoli nam na rzetelne przygotowanie wyceny usługi.

KONTAKT

Współpraca

Eksperci

Nasze badania prowadzimy w oparciu o wiedzę i doświadczenie ekspertów. Zapraszamy do nawiązania współpracy specjalistów pragnących uczestniczyć w prowadzonych przez nas badaniach. Podejmujemy współpracę z ekspertami z różnych dziedzin, od badań społecznych po ekonomię czy instrumenty finansowe.

 

Studenci

Umożliwiamy odbycie praktyk studenckich oraz staży. Zapraszamy do współpracy osoby, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności oraz pracować w ciekawym i zgranym zespole. Gwarantujemy elastyczny czas pracy umożliwiający pogodzenie zajęć na uczelni ze zdobywaniem doświadczenia w firmie działającej na rynku ewaluacji od 10 lat.

 

Zespół

Zaufali nam